Pallaresadvocats.com

inicio-abogados

PALLARÈS ADVOCATS

Advocats negligència mèdica a Sabadell

ADVOCATS NEGLIGÈNCIA MÈDICA

30 anys al servei dels nostres clients.

Ressenyes Google
5/5

Explica'ns el teu cas

Advocats negligència mèdica a Sabadell

Vinculem els nostres honoraris a la seva indemnització

Barcelona, ​​Sabadell i Cerdanyola

PALLARES ADVOCATS és un despatx d'advocats experts en negligències mèdiques a Barcelona, ​​que exercim la nostra tasca en interès dels pacients que han patit mala praxi professional per part dels especialistes sanitaris. La nostra defensa dels interessos dels pacients s'estén a tot el territori nacional.

El departament d´Advocats experts en reclamació d´indemnitzacions per negligències mèdiques de PALLARES ADVOCATS està liderat per ANTONI PALLARES i els nostres professionals són advocats especialistes en Responsabilitat Civil Sanitària amb formació específica en la matèria.

La nostra firma, amb gairebé 30 anys d'experiència en l'exercici de l'advocacia en jurisdicció civil, contenciosa, social i penal a Jutjats i Tribunals de tot Espanya, compta amb Advocats experts en negligències mèdiques a Barcelona que des de la màxima professionalitat, però també des de la màxima empatia, els ajudaran en el complex procés d'obtenir un reconeixement a l'existència de l'error mèdic o de la deficient assistència sanitària així com de la indemnització pels danys i perjudicis patits per una mala praxi.

Des de PALLARES ADVOCATS analitzarem el vostre cas de forma concreta per trobar les solucions més apropiades, buscant, en tot cas, l'interès del client.

Si necessiteu més informació, no dubteu a visitar la nostra pàgina web més especialitzada: http://www.abogadonegligenciamedica.eu

abogados-negligencias-medicas Barcelona,Sabadell, Cerdanyola del Vallés

PALLARÈS ADVOCATS. Advocats experts en els errors mèdics a Sabadell.

Si heu patit un error mèdic PALLARÈS ADVOCATS compta amb Advocats Advocats els errors mèdics a Sabadell a les valls.

30 anys d'experiència

Des de la nostra firma us guiarà a través dels passos a seguir per presentar la seva reclamació per accident metge

Accident advocats doctors a Sabadell del vallès

L'objectiu de PALLARÈS ADVOCATS és assegurar la protecció de la pacient i realitzar la millor defensa de la cort, i judicial d'aquest, en el sistema de salut pública i centres de salut privada, garantit ser resarcidos pels danys i perjudicis que han provocat la manca d'habilitat i la negligència dels professionals sanitaris. Per això, gestionem tot tipus de demandes, reclamacions, les exigències administratives en defensa dels interessos del nostre client afecte d'un error mèdic a Sabadell a les valls.

Especialites en accidents
Abogados especialistas en Negligencias en la cirugía estética y cirugía ocular

Abogados negligencias médicas Sabadell.
Cirurgia estètica i cirurgia ocular

Ens situem en allò que la doctrina anomena la medicina voluntària o no curativa. Ens referim a les cirurgies estètiques, és a dir, aquelles que es duen a terme amb la intencionalitat daconseguir un millor aspecte físic ni tan sols subjectiu.

També estan compreses en aquest concepte aquelles cirurgies oculars que no tracten de guarir cap malaltia, sinó millorar la visió eliminant algunes diòptries.

Tota la jurisprudència coincideix que si a la medicina curativa la informació prèvia a sotmetre's a la intervenció és important, en el cas d'aquest tipus de medicina, la medicina voluntària, en tant que és voluntària, ha de ser especialment rigorosa fins als darrers extrems i exigible per no condicionar la voluntat del client/pacient per la qual cosa ha d'estar correctament informat de tots els possibles riscos entre els quals cal trobar la possibilitat que hi hagi resultats que subjectivament no siguin de satisfacció del pacient.

Per això, si vostè ha patit danys causats per una cirurgia estètica (liposucció, mastopèxia, augment de mames, etc) o per cirurgia ocular (làser, lecte intraocular, etc), vostè pot reclamar per això .ia PALLARES ADVOCATS som Advocats experts en mala praxi mèdica a Barcelona que podem reclamar tant els danys soferts per una cirurgia estètica com aquells que són producte d'una cirurgia ocular.

Daños por mal uso de aparatos médicos

Abogados negligencias médicas Sabadell.
Mal ús d'aparells mèdics

Abogados especialistas en daños causados por Contagios en Hospitales (Infección Nosocomial)

Abogados negligencias médicas Sabadell.
Contagis a Hospitals

El contagi d'un germen per part d'un pacient pot resultar un fet catastròfic que faci malbé amb intervencions quirúrgiques o posi en perill la vida del pacient que està ingressat.

És per això que els hospitals han de posar tots els mitjans per evitar els contagis hospitalaris tot i que també és cert que la ciència mèdica actualment entén que hi ha un reducte impossible d'eradicar de contagis als mitjans hospitalaris del primer món.

Els jutjats i els tribunals espanyols sostenen que el pacient que està a cura d'un hospital no ha de suportar les conseqüències d'un contagi i que aquestes han de ser indemnitzades, llevat que el servei mèdic acrediti que es van complir totes aquelles mesures tendents a evitar-ho. Davant d'un contagi, el primer que caldrà investigar és si el germen realment pertany a l'hospital.

De vegades, cal tenir en compte que els efectes clínics d'un contagi poden ser diferits en el temps, quan el pacient es troba al seu domicili. Ens referim a reservoris de gèrmens instaurats en pròtesis traumatològiques o als propis ossos del pacient adquirint forma d'osteomielitis.

Així, si vostè ha patit danys derivats d'una infecció hospitalària, pot reclamar per això i creiem que podem ser els seus advocats experts en negligències mèdiques a Barcelona que reclamen aquests danys.

Abogados especialistas en reclamar daños causados por errores en el quirófano

Abogados negligencias médicas Sabadell.
Errors al quiròfan

Els danys causats durant intervencions quirúrgiques suposen l'aparició de lesions alienes als riscos normals que comporta l'operació, o que els riscos contemplats siguin causats per una mala tècnica quirúrgica, o un tractament deficient de les complicacions en el postoperatori.

Avui dia és molt generalitzat l'ús de formularis específics de consentiment per a intervencions quirúrgiques on vénen constatats tota mena de riscos a què se sotmet el pacient. Aquests riscos són coneguts per la ciència mèdica, tant estadísticament com en la seva gènesi.

Tot i això, aquest tipus de consentiments no suposa que el pacient hagi d'assumir les conseqüències de la realització d'una mala tècnica quirúrgica. Davant l'aparició d'una lesió inopinada caldrà analitzar pas a pas el que va passar al quiròfan, basant-se, en la majoria dels supòsits, en els fulls de protocol quirúrgic i anestèsia, així com els passos teòrics de la intervenció, tot això sota criteris pericials.

L'oblit de material quirúrgic a l'interior del pacient compleix els requisits de responsabilitat; agulles, bisturís, gases mal comptades, que poden ser descoberts de manera gairebé immediata per la presència d'infeccions o amb seqüeles diferides en el temps, amb clíniques doloroses i el risc inherent cap a estructures veïnes; a més de la necessitat de reintervencions per extreure'ls.

La responsabilitat per danys quirúrgics pot veure's augmentada per un mal seguiment postoperatori, sense fer cas de símptomes que presenta el pacient propis d'una complicació operatòria, i que el servei mèdic confia que es tracta d'una evolució normal; en aquests casos en què el deteriorament del pacient és franc i no se n'investiga la causa, la responsabilitat pot néixer no d'una intervenció practicada conforme a la lex artis, encara que amb complicacions, sinó de la manca d'activitat per descobrir-les i tractar-les en el seguiment posterior.

Altres vegades ens trobarem amb seqüeles que ni tan sols estan descrites en la ciència mèdica com a riscos normals d'una intervenció. Aquí entra en joc la doctrina del dany desproporcionat, entenent que s'ha de declarar la responsabilitat sobre una seqüela desproporcionada al tipus d'intervenció llevat que se n'aclareixi la gènesi dins una bona praxi mèdica; la cosa parla per si mateixa.

Qui, malauradament, ha patit danys causats per errors o descuits durant una intervenció quirúrgica, pot reclamar per això i podem ser els seus advocats experts en negligències mèdiques a Barcelona que reclamin aquests danys.

Abogados especialistas en daños causados por Anestesia o otros medicamentos

Abogados negligencias médicas Sabadell.
Daños por Anestesia o medicamentos

Negligència durant l'anestèsia i reanimació i reaccions adverses a fàrmacs: Són dos grans subgrups de reclamacions que hi estan vinculades.

Pel que fa a l'activitat purament anestèsica, les reclamacions solen sorgir per l'absència d'anestesista durant intervencions que es consideren senzilles, però que cursen amb complicacions sense que l'equip quirúrgic pugui reaccionar a temps davant de la falta del professional.

D'altra banda, els medicaments poden causar danys, ja sigui per una prescripció equivocada del principi actiu o de la dosi o bé per reaccions adverses que poden anar des de la lleugeresa fins a un xoc anafilàctic amb compromís vital.

Els anestesistes i en general tots els metges estan exposats que un fàrmac pautat pugui provocar una reacció al·lèrgica al pacient.

Els tribunals han anat variant la seva postura acollint de vegades la responsabilitat objectiva per aquest fet i altres vegades considerant-ho un fet imprevisible, però, forma part de les dades que s'han de demanar de tot pacient, (anamnesi), el coneixement de si és al·lèrgic a algun fàrmac.

Altres vegades, la reacció adversa sorgeix d'una dosificació deficient del fàrmac o producte que es prescriu o administra, de la seva mala administració o, fins i tot de partides defectuoses del propi medicament en què de vegades s'anteposen interessos econòmics a criteris sanitaris o de prioritat de la salut de les persones.

Un excés de dosi o fer cas omís de les pautes suggerides pel fabricant i dipositades i aprovades per lAgència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

També es pot deure la reacció adversa a no haver-se tingut en compte interaccions amb altres medicaments. Tot plegat crea reclamacions i responsabilitats.

En cas que vostè ha patit danys causats durant l'anestèsia o la reanimació o pels afectes adversos d'un fàrmac, ha de saber que vostè pot reclamar per això i podem ser els seus advocats experts en negligències mèdiques a Barcelona que reclamin els danys patits durant l'anestèsia o la reanimació o pels afectes adversos d'un fàrmac

Abogados especialistas en reclamar daños causados listas de espera

Abogados negligencias médicas Sabadell.
Danys per llistes d'espera

El sistema de llistes d'espera i demores en el tractament als sistemes sanitaris és motivat per la limitació de mitjans disponibles davant de les càrregues assistencials. Una gestió millor o pitjor dels recursos, sens dubte escurçarà o allargarà els terminis d'espera.

Les llistes despera en què sinclou el pacient dependrà del tipus de patologia dacord amb criteris legalment establerts.

El més rellevant pel que fa a les reclamacions és el supòsit en què ens trobem amb un malalt greu, d'una patologia potencialment mortal, i és inclòs en un sistema de llistes d'espera. Si hem de suposar que a l'ínterin el pacient mor de la patologia de la qual seria intervingut el propi sentit comú ens diu que alguna cosa ha fallat en el sistema.

I és que allò que interessa a la curació de malalties són els mitjans terapèutics, casant molt malament amb les tramitacions burocràtiques. Un aneurisma, per exemple, no entén de llistes d'espera.

En aquest tipus de reclamacions no s'ha de qüestionar el sistema com a tal, ja que com hem dit deriva de la limitació de mitjans; cal atacar la inclusió del pacient a la llista d'espera quan la seva patologia requeria una actitud terapèutica urgent.

Aquest tipus de qüestions entren directament amb la responsabilitat per demores en el tractament que no tenen justificació en les necessitats del pacient, sinó potser en els ritmes propis del servei, i que suposen un error en la valoració del pacient i la seva necessitat de tractament en temps determinat.

Per això, si heu patit danys causats per una demora a conseqüència de les llistes d'espera, podeu reclamar per això i nosaltres podem ser els seus advocats experts en negligències mèdiques a Barcelona que reclamin els danys patits pel dany causat per llistes d'espera

Abogados especialistas en daños causados por errores de diagnóstico

Abogados negligencias médicas Sabadell.
Danys per errors de diagnòstic

En puritat l'error de diagnòstic no es pot considerar generador de responsabilitat ja que la ciència mèdica no és una ciència exacta.

El que sí que genera responsabilitat, i per tant reclamacions, és l'error de diagnòstic fonamentat en la no realització de proves diagnòstiques que, atesa la clínica i simptomatologia del pacient, estaven indicades realitzar.

D'una banda, els errors de diagnòstic es defineixen com aquell diagnòstic que “va ser posposat en forma no intencional, va ser incorrecte o no va ser realitzat”, és a dir, són inherents a la pràctica de la medicina, de manera que l'únic que se'ls pot fer exigir als professionals és que compleixin tots els protocols establerts per a cada cas i duguin a terme les comprovacions i controls que siguin necessaris de cara a reduir al mínim possible el patiment del pacient.

Però hi ha un grup de reclamacions basades en l'error de diagnòstic tot i que aquestes proves es fessin. Suposen un error de caràcter groller, incompatible amb la perícia que se suposa a un metge que ha superat les proves curriculars per adquirir la seva titulació.

Exemple d'això és la lesió que apareix clarament en una placa radiogràfica i que no obstant és informada com a normal o sense patologia, evitant així el correcte diagnòstic.

Aquest tipus de dany és propi dels serveis datenció primària i especialitzada ambulatòria; però també es produeixen en el context hospitalari en pacients que fa temps que estan hospitalitzats sense millora i sense saber que el seu diagnòstic és erroni perquè s'arrossega un error de valoració d'una prova que potser es va realitzar en els moments de l'ingrés.

Si heu patit danys derivats d'un error de diagnòstic quan el Servei Sanitari disposava de mitjans per realitzar aquest diagnòstic correcte, podem ser els seus advocats experts en negligències mèdiques a Barcelona per reclamar aquests danys.

Abogados especialistas en reclamar daños causados por negligencias en oncología

Abogados negligencias médicas Sabadell.
Negligències en oncologia

La immensa majoria dels casos relacionats amb el càncer no tenen origen en el tractament que es dispensa a aquesta malaltia, sinó en els retards en el diagnòstic.

Moltes vegades l'error és fer cas omís de simptomatologia específica referida pel pacient. Això adquireix més rellevància si és possible davant la presència de símptomes específics propis de càncers per als quals hi ha programes de cribratge diagnòstic, com el de mama femení.

La medicina que es practica actualment, basada en l'evidència, suposa que l'actuació mèdica s'adequa a l'aparició de la simptomatologia, contràriament al que seria una medicina de caràcter preventiu. Els diagnòstics de sospita s'estableixen per la importància estadística que tenen amb els símptomes referits, així com mal resultat en tractaments sobre malalties que en principi poden ser banals.

La manca de millora dels pacients malgrat el tractament dispensat hauria de provocar un desplegament d'activitat diagnòstica que, si no es produeix, deixa al procés maligne sense diagnòstic, o amb un diagnòstic molt tardà.

Tècnicament es tracta d'establir quan una prova diagnòstica estava indicada i no es va fer; i atendre també el temps de la seva realització. Els sistemes de preferència i urgència a la indicació de proves oa la interconsulta amb un especialista es posen a prova davant la sospita d'un càncer.

El diagnòstic tardà al càncer, minva, en la majoria dels supòsits, les possibilitats de sobrevida i sol exigir la necessitat d'instaurar tractaments molt més agressius i penosos per al pacient. El temps pot marcar la diferència entre un càncer perfectament localitzat i operable i un càncer disseminat a distància o locoregionalment. Aquest concepte es relaciona amb la denominada pèrdua d'oportunitat per la jurisprudència.

D'aquesta manera, els supòsits de responsabilitat afecten tant la medicina d'atenció primària com diferents especialitats, depenent del lloc exacte on el càncer desplega la seva simptomatologia.

La casuística és d'una varietat immensa, des de mantenir un pacient mesos amb protectors gàstrics per un dolor estomacal, sense desplegar proves diagnòstiques, fins a pautar durant mesos calmants per una presumpta laringitis en un fumador inveterat, sense realitzar un estudi més profund, ni tan sols per la manca de millora. Altres vegades el diagnòstic passa desapercebut als serveis d'urgència hospitalària a què acudirà el pacient repetidament sense que s'ordenin proves radiològiques o d'un altre tipus per aclarir la sospita.

Per això, si vostè ha patit un retard en el diagnòstic, d'un càncer, d'un tumor maligne, quan hagués estat possible el seu diagnòstic anticipat, pot reclamar per això i podem ser els seus advocats experts en negligències mèdiques que reclamin els danys patits per el diagnòstic tardà d'un càncer

Abogados especialistas en reclamar daños causados en los servicios de urgencias

Abogados negligencias médicas Sabadell.
Danys causats a urgències

Les reclamacions relacionades amb els serveis d'urgències tenen a veure amb el retard en el diagnòstic de patologies el tractament de les quals s'ha de considerar urgent per manca de realització de proves indicades. La urgència del tractament va des del compromís vital del pacient davant de la seva absència com per la inutilitat de les mesures terapèutiques respecte a la malaltia, si no es duen a terme en determinat termini.

Les altes precipitades als serveis d'urgència són causa comuna de responsabilitat. Ens referirem a tres grups de casos que creen gran nombre de reclamacions per responsabilitat mèdica i finalitzarem amb un altre supòsit específic.

Urgències cardíaques

El cas típic és un pacient que acudeix a urgències per un dolor toràcic de caràcter opressiu i que pot estar irradiat al braç. La confusió en l'exploració etiquetant aquest dolor com a traumatològic és sempre possible, però la responsabilitat neix de la manca de realització d'altres proves que atenent l'edat del pacient i els seus factors de risc han d'estar indicades, com ara un electrocardiograma, marcadors enzimàtics i Rx.

Urgències traumatològiques

Una descurada exploració del pacient i la manca de realització de proves d'imatge, que de vegades requereixen radiografies en projeccions diverses, deixant passar desapercebudes fractures que necessiten tractament específic, de vegades quirúrgic, i que si es deixen guarir per si soles, acabarà el pacient amb seqüeles doloroses i funcionals.

Urgències neurològiques

Ens referim sota aquest apartat als infarts i hemorràgies cerebrals. Ens trobem amb un pacient que acudeix per un seguici neurològic, desorientació, realitzant una exploració descurada o simplement, després de l'exploració neurològica ometent proves necessàries per arribar al diagnòstic com una TAC, per error, impedint la instauració d'un tractament precoç del problema de cara a salvar-li la vida i minimitzar les seqüeles.

Urgències psiquiàtriques.

Un pacient psiquiàtric acudeix a un servei d?urgències amb idees suïcides. Un error groller en la valoració del malalt i del risc que suposa per a si mateix i d'instauració de les mesures, o un error en la vigilància del mateix malgrat haver-se pautat correctament les mesures terapèutiques, pot cursar amb la mort del pacient en el propi centre hospitalari.

Per tot això, si heu patit danys causats per una deficient assistència sanitària d'un servei d'Urgències mèdiques, podeu reclamar per això i podem ser els vostres advocats experts en negligències mèdiques que reclamin els danys patits pel mal servei d'Urgències.

abogados-negligencias-medicas Barcelona,Sabadell, Cerdanyola del Vallés

Advocats danys causats pel retard en el diagnòstic de Sabadell

Si vostè ha patit danys com a conseqüència d'una incorrecta diagnòstic de Sabadell a les valls, PALLARÈS ADVOCATS poden ajudar. En PALLARÈS ADVOCATS som conscients que, en nombroses ocasions, els danys derivats d'un error de diagnòstic o diagnòstics erronis, és irreparable, especialment quan hi ha una mort com a resultat d'aquesta. Per aquest motiu, creiem fermament que, en aquestes ocasions, és necessari que el dany és reconeguda, i que la persona responsable d'assumir les seves responsabilitats.

PALLARÈS ADVOCATS compte amb Advocats de danys per ús incorrecte diagnòstics a Sabadell i tenim experiència en la defensa d'aquests casos als Jutjats de tot Espanya, amb nombrosos èxits. El nostre compromís és donar la millor defensa per al pacient, que, com a resultat d'un procés de diagnòstic, el mal s'enfronta a una sèrie de danys, de vegades irreparables, súpliques, l'assessorament en la gestió d'entitats no-judicials i extrajudicials, i obtenir la compensació a la dreta correspon

Advocats especialitzats en la mala pràctica mèdica a Sabadell

Si vostè ha estat víctima de la mala pràctica mèdica a Sabadell, les valls, els advocats PALLARÈS ADVOCATS especialitzats en la mala pràctica mèdica estan aquí per ajudar.

Sabem que un procés de reclamació derivada d'una mala pràctica mèdica no és simple, i que per demostrar-ho és necessari per obtenir els serveis d'un metge expert i un advocat especialitzat en la matèria. En aquest sentit, en PALLARÈS ADVOCATS treballem amb un equip de perits mèdics i especialistes, cada un dels quals és un expert en un clar branca de la medicina, que assegura la finalització amb èxit de la reclamació i disposem d'Advocats especialistes en la mala pràctica mèdica a Sabadell. Posem a la seva disposició els mitjans legals i mèdicament necessari per poder oferir una solució al seu cas de negligència mèdica, i el que hem de fer amb solvència i tancar tractes i humans. Podem assessorar-te i acompanyar-te durant tot el procés, amb l'objectiu que et sents alleujat i obtenir la compensació que es mereix per reparar el dany.

Abogados especialistas en reclamar daños por deficiente información al paciente

Abogados negligencias médicas Sabadell.
Deficient informació al pacient

L'anàlisi minuciosa de les doctrines sobre el consentiment informat requeriria la publicació d'un tractat complet. És motiu de nombroses reclamacions i la jurisprudència que s'ha creat al voltant seu prolixa. Si una frase senzilla pot resumir la seva problemàtica és aquesta: “El metge mai no em va avisar que això em pogués passar”.

La primera vegada que es va suscitar la responsabilitat per manca d'informació prèvia de riscos a occident va ser el 1.957 que els Tribunals Nord-americans de l'Estat de Califòrnia en el cas Salgo contra Leland Standford JR University Board of Trustees van acabar declarant que el metge no pot minimitzar els riscos coneguts d'un procediment o operació per induir al consentiment del pacient

A Espanya legalment es regula als articles 8 i 9 de la Llei 41/2002 Bàsica Reguladora de l'Autonomia del Pacient. Des que es van generalitzar les reclamacions basades en l'absència d'informació prèvia a sotmetre's a procediments quirúrgics o invasius, les societats científiques han anat publicant formularis específics per a cada tipus d'intervenció la validesa dels quals, si estan ben emplenats, és admesa pel Tribunal Suprem.

No així les fórmules generalistes, de tipus “emplena-buits” que són més una simple autorització en blanc que el compliment del dret del pacient a ser informat dels riscos i procediments a què serà sotmès. Aquest tipus de conductes genera reclamació.

El que es debat és la vulneració del dret a la llibertat del pacient, el dret a la seva autonomia de la voluntat. És el pacient qui ha de decidir quins tractaments vol rebre i ha de conèixer els beneficis i els riscos.

I aquest coneixement ha de tenir lloc amb prou temps d'antelació per poder reflexionar i ha de ser prestat pel metge competent de manera que s'han considerat vulneració de la Lex Artis aquells consentiments subscrits a iniciativa del personal administratiu o d'infermeria el mateix dia de la intervenció o fins i tot a la porta del quiròfan.

Per això, si vostè no va ser informat dels riscos que patia en la intervenció a què ha estat sotmès i sobretot, si vostè ha patit danys que poden ser un risc habitual d'aquest tipus d'intervenció PERÒ QUE VOSTÈ DESCONECIA perquè ningú els hi havia explicat, podeu reclamar per això i podem ser els vostres advocats experts en negligències mèdiques que reclamin els danys soferts per l'absència d'un consentiment informat correctament atorgat.


DUBTES FREQÜENTS

El primer que hem de tenir clar quan ens plantegem RECLAMAR UNA NEGLIGÈNCIA MÈDICA és que no hi ha responsabilitat mèdica només perquè hi hagi un mal resultat, ja que cada persona reacciona de manera diferent davant d'un mateix tractament, però si n'hi ha si l'actuació no s'ha dut a terme d'acord amb les normes de l'especialitat mèdica o quan no s'han posat a disposició del malalt tots els mitjans de diagnòstic, tractament i curació existents al lloc o quan no s'ha actuat amb la diligència, la prudència i la perícia exigibles .

No obstant això, si pot existir possibilitat de reclamació per un MAL RESULTAT, si es tracta de Medicina SATISFACTIVA, és a dir que no és curativa i S'HAN GARANTIT AL PACIENT UNS RESULTATS CONCRETS.

Ens trobem aquests supòsits, per exemple, a la Cirurgia Estètica; a les Vasectomies; a les de Canvi de Sexe; a les Odontològiques-protèsiques oa les Ortodòncies estètiques i altres especialitats similars.

Si la reclamació es dirigeix ​​contra una administració pública, el termini per reclamar és un any. 

Si la reclamació es fa en el marc d'una relació privada, per estar en el marc d'una relació contractual medicopacient, el termini de prescripció de les accions de reclamació ha de ser el general de 5 anys, és el que es coneix com a RESPONSABILITAT CONTRACTUAL.

No obstant hi ha supòsits en què, segons a qui reclamem (per exemple, quan els fets ocorren sota la cobertura d'una mútua de salut però volem demandar un metge concret de l'hospital) estarem davant d'un tipus de dany incardinable a la RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL i en aquest cas, el termini de reclamació és més curt. (un any al Codi Civil Espanyol encara que poden existir altres terminis a les legislacions de cada CCAA com és el cas de Catalunya on el termini per reclamar responsabilitat extracontractual és de tres anys).

En tots els casos, l'inici del còmput s'ha de fer o bé des de la data de l'accident que va causar el dany o bé des que les lesions sofertes s'hagin estabilitzat.

 

En aquest àmbit, és reclamable qualsevol dany que una persona hagi patit de manera injustificada i que no tingui el deure de suportar i que es conseqüència d'una vulneració de la bona pràctica assistencial sanitària. (el que s'anomena Lex Artis).

Quan parlem de dany, no ens limitem al dany físic (dies de curació, ingrés hospitalari i seqüeles), parlem també del dany mental, del dany moral i, per descomptat, del dany patrimonial (els diners que es deixaran d'ingressar en un futur , per exemple).

No només podrà reclamar la víctima directa, sinó també la seva família, de vegades, tindrà la consideració de perjudicat i per tant, el dret a reclamar.

Una condició, però, és que el mal sigui real, que existeixi, que sigui cert. No n'hi haurà prou, per tant, amb el risc, la probabilitat. Així, si som víctima d'un error mèdic que no ens causa cap dany o és un dany de tan baixa intensitat que resultarà antieconòmic reclamar, no aconsellarem aquesta reclamació sense perjudici que s'interposin totes les queixes que es considerin oportunes als serveis d'Atenció al Client de l'entitat o al Departament o Conselleria de consum de la corresponent administració autonòmica.

En primer lloc cal assenyalar que el muntant indemnitzatori dependrà, és clar, del dany causat.

En tot cas, no hi ha, per més que es clama per la seva publicació, un barem sanitari de danys. És a dir, no hi ha cap taula a què OBLIGATÒRIAMENT ens hàgim de remetre per calcular el dany que podem reclamar per una negligència mèdica. Això ens porta a dir, que les reclamacions a tant alçat són possibles i admeses per la jurisprudència.

Això no obstant, és pràctica habitual, admesa també pels tribunals, la remissió orientativa, per ser objectiva, a la valoració que conté el Barem previst per als accidents de circulació.

En qualsevol cas, per fer qualsevol valoració del dany serà convenient, en la majoria dels casos, que un tècnic competent dugui a terme aquesta valoració sempre de comú acord amb l'advocat director de l'assumpte.

És prioritari determinar si va existir o no una negligència mèdica en l'àmbit de la Sanitat Pública o en l'àmbit de la Sanitat Privada . negligencia médica en el ámbito de la Sanidad Pública o en el ámbito de la Sanidad Privada.

L'Administració Sanitària (Sanitat Pública) es troba enclavada dins de l'Administració Pública i per tant està sotmesa al principi d'eficàcia, en concret art.103.1º de la Constitució Espanyola, això suposa que entra en joc la responsabilitat administrativa sempre que a conseqüència d'una possible negligència mèdica, el pacient o els seus familiars hagin patit un dany quantificable i indemnitzable.

Després d'aquesta valoració i en el cas que hi hagi hagut una negligència mèdica la sanitat pública , mitjançant dades objectives, és el moment de fer una reclamació davant l'Administració Sanitària.

Atès que les competència en matèria de Sanitat es troben transferides a les comunitats autònomes, s'haurà d'adreçar la reclamació al Servei de Salut de la Comunitat Autònoma on s'hagi produït la negligència.

Amb això s'iniciarà un procediment administratiu de responsabilitat patrimonial el qual, si no hi ha acord previ, finalitzarà per una resolució expressa o presumpta (silenci negatiu) de la dita reclamació.

Amb això, per continuar la nostra reclamació haurem d'acudir als tribunals especials de la jurisdicció conenciosoadministrativa. Això és així en tant que si és del nostre interès acudir als tribunals, l'apartat e) de l'article 2 de la Llei 29/98 atribueix a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions que se susciten en relació amb la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, sigui quina sigui la naturalesa de l'activitat o el tipus de relació de què derivi, no podent ser demandades aquelles per aquest motiu davant els ordres jurisdiccionals civil o social.

En aquest punt cal assenyalar la possibilitat dactuar, a través de lanomenada ACCIÓ DIRECTA, contra lasseguradora de lAdministració Pública. Aquesta acció, a diferència del que s'ha exposat, s'ha de seguir davant dels tribunals civils.

De manera diferent, en l'àmbit de la Sanitat Privada la forma de reclamació és diferent ja que la jurisdicció civil és l'única a la qual podrem acudir, ja sigui en exercici de la responsabilitat contractual o de la responsabilitat extracontractual i ja sigui que actuem contra el centre o professional causant del dany o contra la companyia d'assegurances

Des de PALLARES ADVOCATS iniciem la reclamació sempre des de la via amistosa amb l'objectiu d'una possible transacció, primant una negociació extrajudicial, sempre que sigui possible i evitar costos i temps d'indemnització als nostres clients.

Tot i això, això no sempre és possible i en aquest cas serà necessari interposar una demanda civil de reclamació de responsabilitat davant els responsables del dany.

Per això i sempre que es determini la mala praxi mèdica i mitjançant l'estudi de la viabilitat de cada cas per mitjà del Perit Mèdic assignat, professionals molt qualificats i alhora de les diferents especialitats mèdiques, determinarem no l'estratègia que cal seguir per aconseguir la indemnització que li correspon .

Òbviament, si l'actuació negligent es pot situar dins d'un il·lícit penal, s'haurà de reclamar a la persona física que hagi dut a terme aquesta conducta amb total independència de la responsabilitat civil que es pugui reclamar paral·lelament

És important assenyalar que aquesta responsabilitat derivada de la negligència mèdica el més normal és que sigui assumida per una companyia d'assegurances, tant el risc del professional com el de les clíniques, fins al capital subscrit, ja que aquests metges han de tenir una pòlissa de responsabilitat civil per exercir la seva professió.

En essència, el consentiment informat és el consentiment que, per imperatiu legal, el metge obté del pacient per fer un acte mèdic un cop l'ha informat de la raó que justifica l'acte i dels riscos que aquest acte mèdic pot comportar per a la salut i integritat del pacient.

Precisament per tot això, els documents genèrics, estereotipats que molts centres mèdics fan informar els seus pacients no suposen un compliment de la llei en els termes previstos per aquesta.

Entre els factors que s'han de ponderar quant a la validesa del consentiment atorgat, en relació amb la informació obtinguda, hi ha la urgència del cas, la necessitat del tractament, la perillositat de la intervenció, la gravetat de la malaltia i la novetat del tractament. Com més urgent és una intervenció mèdica, menor precisió és exigible en la informació mèdica a subministrar al pacient.

La informació ha de ser d'acord amb els riscos personals del pacient; així no és el mateix intervenir un jove de vint anys que un cardiòpata de setanta; fins i tot sota un mateix diagnòstic, la mateixa intervenció pot comportar diferents riscos d'acord amb la situació basal de la zona a intervenir.

En general, es preveu que la informació prèvia facilitada al pacient ha de ser més exhaustiva com a mínim urgent o imprescindible sigui el procediment que cal practicar.

De la mateixa manera, la normalitat i la previsibilitat estadística dels riscos han de ser, precisament, objecte d'informació; obtenint menor sanció aquells que siguin més rars.

La Llei bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica (Llei 41/2002) ens diu que una història clínica és el conjunt de documents que conté les dades, les valoracions i les informacions de qualsevol índole sobre la situació i l'evolució clínica d'un pacient al llarg del procés assistencial i al seu Art. 18 ens diu que el pacient té dret d'accés a la documentació de la història clínica ia obtenir còpia de les dades que hi figuren podent accedir per mitjà de representació degudament acreditada.

D'altra banda, quan volem accedir a la història clínica d'una persona que ha mort, es permet a les persones vinculades a la persona morta per raons familiars o de fet i als seus hereus dirigir-se al responsable o encarregat del tractament per sol·licitar l'accés a les dades personals d'aquella (també per a la seva rectificació o supressió), llevat que la persona morta ho hagi prohibit expressament o així ho estableixi una llei.

En tot cas, els professionals assistencials que realitzen el diagnòstic o el tractament del pacient tenen accés a la història clínica com a instrument fonamental per a la seva adequada assistència sanitària, i s'han d'encarregar els centres sanitaris de possibilitar en tot moment l'accés a la història clínica de cada pacient per els professionals que li assisteixen, els qui, alhora, poden exercir la seva oposició al dret d'accés pel que fa a les anotacions subjectives que hagin inclòs a la història clínica

En todo caso  los profesionales  asistenciales que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica como instrumento fundamental para su adecuada asistencia sanitaria, debiéndose encargar los centros sanitarios de posibilitar en todo momento el acceso a la historia clínica de cada paciente por los profesionales que le asisten, quienes, a su vez puden ejercer su oposición al derecho de acceso en lo que respecta a las anotaciones subjetivas que hayan incluido en la historia clínica

La regla d'or en aquest cas és senzilla: poseu-vos en mans de bons professionals.

Igual que quan estem malalts anem al metge i no acudim al curandero, i per comprar un medicament acudim a una farmàcia i no al mercat, el primer que hem de fer és acudir a un advocat especialista en aquesta matèria.

Informació de contacte

Formulari de contacte

caCAT
Obert de xat
Hola 🥇
Què podem ajudar-te?